Писмо на БАКЕП относно удължаване срока на договориране на проекти в режим държавна помощ de minimis по ОПРКБИ 2007-2013г., след 30 юни 2014г.

Предложение на БАКЕП относно разглеждане и оценяване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Поздравително писмо до УО на ОПК относно финална оценка и решение за наддоговаряне по процедура „Внедряване на иновации в предприятията”

Поздравително писмо до УО на ОПК относно навременното отварянето на процедура „Технологична модернизация в МСП”

БАКЕП изпрати писмо до МС, МИЕ и изявление до медиите относно промяна в последния ден на документите, с които се кандидатства по схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“

Предложение на БАКЕП за прилагане на ефективен механизъм за използване на авансовото плащане на безвъзмездната финансова помощ по конкурентоспособност.

Събрани казуси на БАКЕП, относно изпълнението на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013"

Казуси, възникнали при изпълнението на проекти по ОПРКБИ, изпратени до министър Томислав Дончев, МЗ и УО с цел насрочване на работна среща за обсъждането им

Покана за среща, адресирана до министър Томислав Дончев, МИЕТ, ИАНМСП и членовете на постоянна работна група за диалог с бизнеса по ОПК

В настоящото предложение са изложени въпроси, касаещи развитието и разпределението на ресурси по ОПК през 2012г., които БАКЕП би желала да обсъди с министър Томислав Дончев, отговорните институции и останалите членове на постоянната работна група за диалог с бизнеса по ОПК. Възникналите въпроси са следствие от взетото от КН на ОПК решение за конвертиране на 150 млн. евро от пари за безвъзмездна помощ в средства за кредитен ресурс.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БАКЕП ПО СХЕМА BG161PO003-2.1.13 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Предложенията са направени във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване на 17.08.2011 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БАКЕП ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА» 2007-2013 г.

ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТНОСНО ОТХВЪРЛЕНИ НА ЕТАП АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТИ ПО СХЕМАТА „ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ”, СЪГЛАСНО СПИСЪК, ПУБЛИКУВАН НА 07.01.2011г. НА СТРАНИЦИТЕ НА УО ПО ОПРКБИ И ИАНМСП В КАЧЕСТВОТО И НА МЗ И ДО ПО ОПРК

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БАКЕП ВЪВ ВРЪЗКА С:

  • ПРЕДСТОЯЩИТЕ СХЕМИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2010 Г. И 2011 Г.;
  • НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДЪЛГОСРОЧНО И РАДИКАЛНО ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПК КАТО ОСНОВНО НАСТОЯЩА И БЪДЕЩА ПРИЧИНА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА НИСКА УСВОЯЕМОСТ НА СРЕДСТВАТА;
  • ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАЦИИ.

ПРЕДВИДЕНОТО ОТ МС ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТХВЪРЛЕНИ ДОСТАВЧИЦИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС, ДА ВЪЗРАЗЯВАТ СРЕЩУ ИЗБОРА НА ДОСТАВЧИЦИ НА КОМПАНИИТЕ - БЕНЕФИЦИЕНТИ

НЕВЪЗМОЖНО УСЛОВИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ:

  • ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO003-2.1.03 „ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ”,
  • ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗЪВЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO003-2.1.04 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”,
  • ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO003-2.1.05 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ”.

НАПРЕДЪК В ОПТИМИЗАЦИЯТА НА ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013 Г.” И ОБЩЕСТВЕНО ОЧАКВАНЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ПРЕДСТОЯЩАТА НАЙ-ВАЖНА ЗА БИЗНЕСА ГРАНТОВА СХЕМА ПРЕЗ 2010 Г.

КОМЕНТАРИ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА КОНСУЛТАНТИТЕ ПО ЕРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ /БАКЕП/ ПО КРИТЕРИИТЕ И МЕТОДОГОЛИЯТА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO003-1.1.03

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА КОНСУЛТАНТИТЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ /БАКЕП/ С ЦЕЛ:

  • Обсъждане проблеми в усвояването на средствата по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, изискващи спешно решаване;
  • Желанието на БАКЕП да предостави експертния си капацитет в подкрепа на Управляващия Орган на ОПК за оптимизация на програмата.

Предложения на Българската асоциация на консултантите по Европейски програми за оптимизиране изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

Контакти


Българска Асоциация на Консултантите по Европейски Програми София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Работно време: 8:30 - 17:00


Ралица Петкова

Координатор на БАКЕП
Телефон: +359 2 810 00 71
Мобилен: +359 884 200 564
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies)