Допълнителното финансиране по мярка Технологична модернизация от ПВУ в размер на 32 млн. лв. - за кого?

Във връзка с първата инвестиционна подкрепа за бизнеса от Националния План за възстановяване и устойчивост – процедура „Технологична модернизация“, на 13. 04.2023г., Министерството на иновациите и растежа обяви на сайта си, че е осигурило „допълнително над 32 млн. лв., за да може повече от класираните фирми в страната да получат подкрепа.“ Поздравяваме МИР с осигуряването на тези допълнителни средства.

В противовес на досегашната практика, Министерството не е публикувало съществената информация как тези 32 млн. лв. ще бъдат разпределени между фирмите останали като резерви в различните категории и сектори.

Очакваме официална информация от МИР в потвърждение, че допълнителният осигурен от Министерството бюджет ще бъде разпределен между одобрени проекти, за които не е достигнало финансиране от всички групи сектори – нискотехнологични производства, високотехнологични производства, високотехнологични услуги.

Очакваме потвърждение, че допълнителните европейски средства за инвестиции ще бъдат разпределени спрямо основополагащата за европейското финансиране Стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия, според която беше структурирана и съгласувана с бизнес организациите в страната процедура „Технологична модернизация“, а именно:

Групи сектори съгласно Национална Стратегия за малките и средни предприятия:

Високотехнологични производства и средно към високотехнологични производства и други производства: 40% от средствата в НПВУ за технологична модернизация

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания: 10% от средствата в НПВУ за технологична модернизация

Регионални приоритетни сектори/нискотехнологични/: 50% от средствата в НПВУ за технологична модернизация.

ГОДИШЕН ФОРУМ НА БАКЕП: ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2023-2024 г.

IMG-52851.jpg

На 19 януари 2023 г. се състоя годишният форум на БАКЕП посветен на предстоящите възможности за европейско финансиране на бизнеса, общини и НПО през 2023 -2024г.

Целта на Форума беше среща с държавната администрация, която управлява основните източници на това финансиране. Всички поканени министерства откликнаха на нашата покана за дискусия – Министерство на иновациите и растежа, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и Държавен Фонд Земеделие. Изграждане на ВИ мощности със съоръжения за локално съхранение, Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм и интервенциите в земеделието - Технологична и екологична модернизация...

Ръководители и експерти от структурите за управление на европейските фондове в тези министерства представиха реалните и краткосрочни възможности за европейско подпомагане на развитието на България. Бяха обсъдени в детайли изпълнението на програмите, които приключват – ОПИК 2014-2020 и ПРСР 2014-2020, предстоящите приеми по настоящите програми ПКИП 2021-2027, СПРЗСР 2023-2027, ПРР 2021-2027, ПРЧР 2021-2027, както и условията и изискванията към интервенциите по ПВУ за бизнеса, в т.ч.
Вижте още...

ОЩЕ....,

Новини

Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) отбелязва своя 10 годишен юбилей!

10_BAKEP.jpg

През 2009г. една от първите консултантски компании по европейско финансиране покани най-големия си конкурент да основат сдружение на евроконсултантите, за взаимопомощ и в помощ на държавата в усвояването на европейските пари.Вижте още...

Българската асоциация на консултантите по Европейски програми

Българската асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП) е първата и единствена по рода си неправителствена професионална организация на консултантски компании и независими експерти, чиято сфера на дейност е фокусирана върху пълноценното и ефикасно усвояване на средствата от Европейските фондове, като инструмент за постигането на целите на регионалната политика на Европейския съюз.

Учредяване

Една от съществените предпоставки за учредяването на БАКЕП бе ниската степен на реална асимилация на предоставените на Република България финансови средства за устойчиво повишаване на конкурентноспособността й и подобряване на цялостното й социално-икономическо развитие, което породи необходимостта от наличието на ефективен и надежден партньор за правителството на Република България при приложението и управлението на Европейските фондове, който да съдейства за налагането на прозрачни правила и борба с корупционните практики и да предоставя висококвалифицирана експертна помощ на публичния и частния сектор при усвояване на средствата по Европейските програми.Въз основа на проведеното на 30 октомври 2009 г. учредително събрание и взетото единодушно решение за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел БАКЕП – сдружение за осъществяване на дейност с обществена полза, на 06 ноември 2009 г. Софийският градски съд взе решение по фирмено дело номер 650/2009 за вписване на БАКЕП в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


Ползи от членството

  • Фокусирани усилия за подобряване на условията и средата за развитие на всички членове, което практически води до повишени печалби;
  • Пряк достъп до висши държавни служители, пред които се поставят наболели проблеми, казуси и нормативни пречки и лобиране за по-бързото им решаване;
  • Защита на репутацията, имиджа и интересите на членовете;
  • Участие в съвместни мероприятия с представители на международни организации, където се създават реални бизнес контакти и се набират нови клиенти;
  • Бърза информация за очаквани промени в бизнес средата и възможности за приспособяване към тях;

Цели и мисия

Както частният бизнес, така и общественият сектор на Република България трябва да се възползват в максимална степен от предоставеното финансиране и безвъзмездни помощи по множество разнообразни проекти и програми, посредством които регионалната политика на ЕС цели прехвърлянето на ресурси от богатите към по-бедните райони на общността, които се нуждаят от модернизация и повишаване на конкурентноспособността им, като се спазват принципите на устойчивото социално-икономически развитие. За сравнително нови страни-членки като България, това е практически единственият сигурен начин за бърза икономическа интеграция и чувствително намаляване на различията в стандарта на живот и условията за развитие.

Мисията на консултантите по усвояването на евросредствата е да осъществят и гарантират качествена подготовка, изпълнение, управление и отчитане на проектите, доказвайки целесъобразността на инвестиционната идея и улеснявайки цялостния процес за отпускане и получаване на субсидиите, както за самите бенефициенти, така и за Управляващите органи по съответните програми.

Концентрирайки задълбочените познания и натрупания опит на своята подбрана членска маса, БАКЕП представлява уникална по свояща същност и специфика професионална структура, която предоставя безвъзмездно и своевременно своята експертна помощ на органите, носещи отговорност пред Европейската комисия, за успеваемостта и ефикасността от приложението на еврофинансирането в Република България. Продължава...

Контакти


Българска Асоциация на Консултантите по Европейски Програми София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Работно време: 8:30 - 17:00


Ралица Петкова

Координатор на БАКЕП
Телефон: +359 2 810 00 71
Мобилен: +359 884 200 564
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies)