Коментари, забележки, предложения и въпроси на БАКЕП по мерки 4 и 6 от последния вариант на Програма за развитие на селските райони за програмен период 2014-2020г. официално изпратен на Европейската комисия.

  1. Видно е, че различните части на програмата/мерките са писани от различни хора – трябва да се уеднакви стила. Препоръчваме използването на филолози – редактори, които да оправят всички граматически, пунктуационни грешки и неточности, защото тази програма ще е лицето на българското земеделие и селски райони през следващите 7 години.
  2. Във всяка мярка изискванията и ограниченията към кандидати, проекти, дейности и разходи да са ясно определени и недвусмислени. Напр. не е пълно определението за земеделска дейност.
  3. Да се уеднакви терминологията – напр. среща се „млад фермер“, няколко реда по- долу се среща понятието „млад селскостопански производител“ . Това едно и също понятие ли е?
  4. Да се актуализира текста на Тематичната подпрограма – в настоящия й вид има текстове, които противоречат на текстовете от основната програма (допустимостта на бенефициентите по м.4.1.2)
  5. Да се махнат интегрираните проекти – трудно ще се администрират (ДФЗ не работи и в момента при прости условия); трябва всички наредби да са готови за да стартира дори една мярка; ще се създадат „Изкуствено създадени условия“ за кандидатстване с „интегрирани“ проекти за да се получи по-висок интензитет и по-голяма максимална стойност на проектите.(3 комбайна по м.4.1. + един чушкопек по м. 4.2.)
  6. Много препоръчваме преработка на критериите за подбор! Моля УО да се отнесе отговорно върху този въпрос, защото така представени и по тази мярка част от критериите са абсолютно неясни (чувствителни сектори, устойчива заетост, райони с по-ниско ниво на подкрепа). Моля УО да се поучи от уроците в изминалия програмен период , в който огромните забавяния в последните години на ПРСР бяха вследствие неуточнени приоритети в системата за оценка на проектите!
  7. По мярка 4.2. – Преработка - Поставено е ограничително условие и не могат да се създават нови предприятия, защото едно от изискванията към бенефициентите е „Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения бизнес план.“ Няма какво да се подобри при новосъздадени предприятия.
  8. Премахване на изискването проектите за земеделска техника да са на стойност максимум 500 хил.евро и да станат 1,5 млн. веро и понижаване на максимално допустимия размер на проектите от другите сектори от 3 млн.евро на 1,5 млн.евро. Няма никаква аргументация за избора на стойности от УО, а не искаме с 50 проекта да се изчерпа половината бюджет по м. 4.1.! През предходния период са финансирани 4 хил. проекта!

Контакти


Българска Асоциация на Консултантите по Европейски Програми София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Работно време: 8:30 - 17:00


Ралица Петкова

Координатор на БАКЕП
Телефон: +359 2 810 00 71
Мобилен: +359 884 200 564
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies)